Luck Mee Choke(ลักษณ์มีโชค)

                     ลักษณ์มีโชค เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้น เพื่อนำประสบการณ์ต่างๆ ของชีวิตมนุษณ์ที่เกิดมาแล้วต้องผจญภัยไปตามโชคชะตา ตามอายุ ตามฐานะ ตามศักดิ์ ฯลฯ เกิดมาต้องเรียนรู้เรื่องราวมากมายเพื่อความอยู่ดีมีสุข หรือให้อยู่รอดในโลกใบนี้ ต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บตามเวลา ตามสังขาร และคงอยู่ไม่ยาวไกลกว่ากันมากนัก แล้วแต่จะดวงดีหรือไม่ ทางที่ดีอย่าอยู่คนเดียว รอบๆตัวเรายังมีเพื่อนร่วมโลก ที่มีภาพที่คล้ายๆ กัน การเรียนรู้ชีวิตและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน จะทำให้เราชรอความทุกข์ได้ และห่างไกลโรคร้ายได้ 
                      ลักษณ์มีโชค เป็นเว็บมีข้อมูลความรู้ ข่าวสารและความ ค่อยๆรวบรวมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ โครงสร้างร่างกายที่ได้มาแต่กำเนิด สิ่งแวดล้อมและอาหาร มีผลต่อสุขภาพในปัจจุบันและอนาคต การดูสุขภาพและตรวจสุขภาพเป็นระยะย่อมส่งผลดีต่อร่างกายของตนเอง การใช้งานต้องใช้อย่างระมัดระวัง อีกทั้งไม่อยู่ความประมาท ต้องรู้ว่า อาจจะมีโรคภัยโรคร้ายมาเยือน(การดูสุขภาพและตรวจสุขภาพ ในที่นี้หมายความว่า ทุกวันและทุกเวลา ต้องเรียนเรื่องสุขภาพของเราเองเสมอ ต้องหาความรู้ ให้ลากหลาย เพื่อการดำรงอยู่ของชีวิต มิได้ว่า จะะไปหาหมอตรวจบ่อยๆ เพราะอาจจะทำไม่ได้ทุกคน) เมื่อป่วยเป็นโรคใด จะต้องทำจิตให้นิ่ง อย่าตกใจ อย่ากลัว ต้องสงบ และตั้งจิตให้ดี ไม่ว่าจะพบศึกหนักศึกเบาไม่ต้องท้อ หากจะตายก็ต้องตาย ค่อยๆหาเพื่อนผู้จริง อยู่ที่ไหน (ก่อนป่วย ต้องสะสมเพื่อนผู้จริง เผื่อว่าวันหน้า จะได้รับใช้ เช่น เมื่อไปเยี่ยมคนป่วย คงได้รู้ว่าเขาป่วยอะไร การป่วยเช่นนั้นจะเกิดที่เราหรือไม่ เขาจะหายหรือไม่ ถ้าหายเพราะอะไร ใครเป็นผู้รักษา จดจำเหตุการณ์ โรคที่เป็น ผู้รักษา ผลการรักษา เอาไว้ เปรียบเทียบ กับผู้ป่วยคนอื่นๆ ทำเช่นนี้บ่อยๆ เป็นประจำ คุณจะได้ เพื่อนรู้จริง เวลาเกิดปัญหาจะได้เรียกใช้ได้ทันที โอกาสรอดสูง ที่สำคัญเมื่อมีประการณ์ที่ดีแล้ว ต้องแนะนำเพื่อนร่วมโลกให้เข้าถึง เขาจะรอดด้วยกัน เป็นกรอบกันภัยที่ดี เราต้องประคองกันไปจนตาย
                       ลักษณ์มีโชค เว็บนี้ นอกจากจะให้ความรู้และประสบการณ์ชีวิต ต้องขออนุญาตนำสินค้าต่างๆ สินค้าบางชนิด เพื่อให้ผู้ต้องการใช้ได้เข้าถึง และยังผู้ที่มีประสบการณ์การใช้แบบต่อเนื่อง มาหลายปี มาเล่าสู่การฟัง ไม่แนะนำให้ชื้อมากๆ เพื่อการอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพ อีกทั้งต้องตั้งใจรับประทาน ตามข้อแนะ ตามระยะเวลาของอาการ ต้องสังเกตุการเปลี่ยนแปลง หากไม่เปลี่ยน  อาจแก้ไม่ถูกอาการแล้ว ควรปรึกษาแพทย์ว่า เราป่ายเป็นอะไรกันแน่ หนักหรือเบา (การป่วยเรื่องสุขภาพ ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ยารักษา ต้องหาผู้รู้บอกคุณ เช่น การปวดต้นคอ เมื่อไปหาหมอ จะวินิจฉัยเหมือนกัน หมอแต่ประเภทจะรักษาต่างๆ ผลที่ได้รับ ผู้ป่วยจะรู้เอง ที่สำคัญผู้ป่วยโรคนี้ ต้องตรวจสอบเรื่องอื่นๆ ประกอบด้วยเช่น ท่านั่ง ท่านอน อาหาร และอื่นๆ
 
                                                                                             ลักษณ์มีโชค

                                                                                                                                                                                     ,